Voucher o wartości 100 zł

 1. Voucher może być wykorzystany na dowolne usługi świadczone przez Studio Urody Synergia.
 2. Voucher może być zrealizowany po wcześniejszym umówieniu się na wizytę.
 3. Voucher nie uprawnia do zakupu kosmetyków.
 4. Voucher nie podlega zwrotowi oraz wymianie na gotówkę.
 5. Voucher może być wykorzystany jednorazowo bez możliwości podziału.
 6. Skorzystanie z Vouchera możliwe jest wyłącznie jeden raz (nawet przy posiadaniu ich większej ilości).
 7. Voucher może zostać wykorzystany tylko przez jedną osobę.
 8. Przy realizacji Vouchera Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Vouchera.
 9. Użytkownik Vouchera zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera.
 10. Vouchera nie można zrealizować na usługi objęte inną promocją lub pakietem.

Z ulotką 20 % zniżki!

 1. Organizatorem promocji jest Studio Urody Synergia Katarzyna Kotowska Sp.j. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Jana III Sobieskiego 185.
 2. Zniżka obowiązuje od 01.01.2018 do 30.06.2018. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Promocji bez podania przyczyny. Operator zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonaniu zmiany czasu trwania promocji lub o jej zakończeniu.
 3. Promocja polega na możliwości skorzystania ze zniżki o wartości 20% na usługę wykonywaną w Studio Urody Synergia przez:
  a) okazanie ulotki przy rejestracji wizyty w recepcji Studia Urody Synergia
  b) przy rejestracji wizyty telefonicznie, poinformowaniu o posiadaniu ulotki i okazaniu niej podczas realizacji wizyty.
 4. Obniżka ceny wynikająca z posiadania ulotki jest jednorazowa i wynosi 20% wartości ceny Usługi.
 5. Ilość ulotek okazanych przez Klienta podczas rejestracji nie ma żadnego wpływu na wysokość obniżki, która pozostaje na poziomie wynikającym z punktu 3 niniejszego Regulaminu.
 6. Skorzystanie ze zniżki możliwe jest wyłącznie jeden raz.
 7. Zniżka nie łączy się z innymi promocjami i pakietami.
 8. Zniżki nie można wykorzystać na zakup kosmetyków i voucher’ów podarunkowych.

Voucher 20% zniżki na dowolną usługę (ulotka)

 1. Organizatorem promocji jest Studio Urody Synergia Katarzyna Kotowska Sp.j. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Jana III Sobieskiego 185.
 2. Promocja trwa od 24.04.2017 do 30.09.2017. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Promocji bez podania przyczyny. Operator zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonaniu zmiany czasu trwania promocji lub o jej zakończeniu.
 3. Promocja polega na możliwości skorzystania ze zniżki o wartości 20% na usługę wykonywaną w Studio Urody Synergia przez:
  a) okazanie voucher’a (ulotki) przy rejestracji wizyty w recepcji Studia Urody Synergia
  b) przy rejestracji wizyty telefonicznie, poinformowaniu o posiadaniu voucher’a (ulotki) i okazaniu go podczas realizacji wizyty.
 4. Obniżka ceny wynikająca z posiadania Voucher’a (ulotki) jest jednorazowa i wynosi 20% wartości ceny Usługi.
 5. Ilość Voucher’ów (ulotek) okazanych przez Klienta podczas rejestracji nie ma żadnego wpływu na wysokość obniżki, która pozostaje na poziomie wynikającym z punktu 3 niniejszego Regulaminu.
 6. Skorzystanie z Promocji możliwe jest wyłącznie jeden raz.
 7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i pakietami.
 8. Promocji nie można wykorzystać na zakup kosmetyków i voucher’ów podarunkowych.

Regulamin programu lojalnościowego „Poleć nas, a otrzymasz 20% zniżki”

 1. Organizatorem programu jest Studio Urody Synergia Katarzyna Kotowska Sp.j. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Jana III Sobieskiego 185.
 2. Program trwa od dnia 1 sierpnia 2017 r. do odwołania. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Programu bez podania przyczyny. Organizator zamieści na swojej stronie internetowej informację o dokonaniu zmiany czasu trwania Programu lub o jego zakończeniu.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  • Kliencie - należy przez to rozumieć osobę, która kiedykolwiek skorzystała z usług Studia Urody Synergia i zamierza skorzystać z nich ponownie;
  • Wizycie - należy przez to rozumieć wizytę w Studio Urody Synergia w celu skorzystania z jakiejkolwiek usługi/usług świadczonych w Studio Urody Synergia.
 4. Program stwarza możliwość skorzystania z obniżenia ceny wykonania usług realizowanych w ramach jednej Wizyty w Studio Urody Synergia, na zasadach określonych w Regulaminie:
  • przez Klienta - w wysokości 20 % wartości ceny brutto usług wykonanych podczas jednej Wizyty, następującej po Wizycie Nowego Pacjenta;
  • przez Nowego Klienta - w wysokości 10 % wartości ceny brutto usług zrealizowanych w ramach pierwszej Wizyty.
 5. Klient może skorzystać z przewidzianych w ramach Programu uprawnień po spełnieniu następujących warunków:
  • Polecił usługi Organizatora osobie trzeciej;
  • Osoba trzecia skorzystała z co najmniej jednej odpłatnej usługi Studia Urody Synergia wskazując w czasie rejestracji dane Klienta (imię, nazwisko), który polecił jej usługi Studia Urody Synergia (dalej „Nowy Klient”);
  • Nowy Klient rozpoczyna korzystanie z usług Studia Urody Synergia po raz pierwszy (jako klient pierwszorazowy).
 6. W momencie spełnienia warunków uczestnictwa w Programie przewidziana zniżka jest uwzględniana przy rozliczeniu najbliższej wizyty Klienta w Studio Urody Synergia.
 7. Nowy Klient może skorzystać z przewidzianych w ramach Programu uprawnień wyłącznie podczas pierwszej Wizyty w Studio Urody Synergia.
 8. Klient może polecić usługi Studia Urody Synergia w nieograniczonej liczbie Nowych Klientów i za każde spełnienie warunków uczestnictwa w Programie otrzymuje jednorazową zniżkę w wysokości 20% ceny brutto usług zrealizowanych w ramach jednej Wizyty w Studio Urody Synergia .
 9. Program nie łączy się z innymi promocjami Organizatora, w tym Voucherami i Ulotkami.